-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال، لطفا صبر کنید

بازیکنان
تاریخچه ضرایب
شرط های من
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان
- / -
مبلغ شرط
- / -
شناسه ضریب کد هش
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

در این جلسه از بازی شرطی نبسته اید.

...
بهترین های هفته قبل
erfanred
جایزه
5,000,000
سود
1,052,969,864
aliyar
جایزه
4,000,000
سود
819,884,906
reza54
جایزه
3,000,000
سود
662,446,108
تورنمنت هفتگی پرفکت
reward
مبلغ جایزه
تومان 3,036,408
زمان مانده
روز
5
bg
:
ساعت
22
bg
:
دقیقه
29
bg
رتبه نام کاربری سود کل جایزه
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.